महाराष्ट्रात LPG ची किंमत

महाराष्ट्रातील एलपीजीची किंमत मुख्यत्वे सरकारी तेल कंपन्यांद्वारे निर्धारित केली जाते आणि ती जागतिक क्रूड इंधन दरांच्या आधारे मासिक आधारावर बदलू शकते. कच्च्या तेलाच्या वाढीमुळे महाराष्ट्रात एलपीजीचे दर वाढतात आणि त्याउलट. एलपीजी हा सुरक्षित आणि रंगहीन वायू आहे आणि त्यामुळे त्याचा वापर घरगुती आणि औद्योगिक क्षेत्रात प्रचंड वाढला आहे. भारत सरकार सध्या महाराष्ट्रात घरगुती LPG गॅस सिलिंडर (14.2 kgs) समाजातील कमी उत्पन्न असलेल्या वर्गाला अनुदानित दराने पुरवत आहे. अनुदानाची रक्कम थेट ग्राहकाच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाईल. सध्या, भारतात स्वयंपाकाचा गॅस बहुतेक लोकांपर्यंत सहज उपलब्ध आहे. महाराष्ट्रात (मुंबई) घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत रु. 1,102.50.

इतर यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

शहर                                      घरगुती (१४.२ किलो)                                        व्यावसायिक (१९ किलो)                       अहमदनगर                             ₹ १,११६.५० (०)                                               ₹ १७२९.५० (-९२.५०)                              अकोला                                  ₹१,१२३ (०)                                                     ₹ १७५५.५० (-९२.५०)                              अमरावती                              ₹१,१२३ (०)                                                     ₹ १७५५.५० (-९२.५०)                     औरंगाबाद                               ₹ 1,111.50 ( 0)                                             ₹ 1745.00 (-93                                          भंडारा                                    ₹ 1,163 ( 0)                                                   ₹ 1878.00 (-93)                                  बुलढाणा                                 ₹ 1,117.50 (-93)                                           ₹ 4.20                                              चंदपूर                                     1,117.50                                                      ₹ 1850.50 ( -92.50)                                   धुळे                                       ₹ 1,123 ( 0)                                                   ₹ 1755.50 ( -92.50)                      गडचिरोली                              ₹ 1,172.50 ( 0)                                              ₹ 1892.50 ( -92.50)                      बृहन्मुंबई                                ₹ 1,102.50 ( 0)                                             ₹ 1640.50 (-93)                                  हिंगोली                                  ₹ 1,128.50 ( 0)                                               ₹ 1771.00 (-93)                                जळगाव                                ₹ 1,108.50 ( 0)                                               ₹ 1729.50 ( -92.50)                            जालना                                  ₹ 1,111.50 (1,92.50)                                      ₹ 1,111.50  (-93)                                लातूर                                     ₹ 1,127.50 ( 0)                                              ₹ 1766.50 ( -93)                                 मुंबई                                     ₹ 1,102.50 ( 0)                                              ₹ 1640.50 ( -93)                                नागपूर                                  ₹ 1,154.50 ( 0)                                               ₹ 1,154.50 ( 0)                               नंदुरबार                                ₹ 1,115.50 ( 0)                                               ₹ 1667.00 ( -93)                             नाशिक                                ₹ 1,106.50 ( 0)                                                ₹ 1716.00 ( -92.50)                                   उस्मानाबाद                          ₹ 1,127.50 ( 0)                                                ₹ 196( ०)                                        परभणी                                 ₹ 1,129 ( 0)                                                     ₹ 1776.50 ( -93)                                  पुणे                                       ₹ 1,106 ( 0)                                                     ₹ 1701.00 ( -93)                                रायगड                                   ₹ 1,113.50 ( 0)                                                ₹ 1667.00 (-92.50)