Central Bank of India mudra loan 2023

क्षेत्रात कारणांमुळे चलनाच्या सरावाच्या Finance Ministeryकारणास्तव युनिटच्या मेट्रो उत्तम मुद्राचा सराव इतर कोणत्याही कायद्याशी जोडला जाऊ नये, जर कृषी उपक्रम मूलभूत संयोजनात समाविष्ट केला असेल आणि ज्यांच्या क्रेडिटची आवश्यकता आहे अशा फायदे या योजनेतील इतर कोणत्याही कायद्याशी जोडले जाऊ नयेत. रु. 1000000 पर्यंत.department of financial services केंद्रीय बँक ऑफ इंडिया कर्ज योजना PMMYप्रधानमंत्री मुद्रा योजना … Read more